bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

23 czerwca 2015 r.

 Uchwała nr IV/18/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” za 2014 rok.

Uchwała nr IV/19/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014r.

Uchwała nr IV/20/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr III/13/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” na rok 2015.

Uchwała nr IV/21/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2015

Uchwała nr IV/22/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na lata 2015-2018

Uchwała nr IV/23/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała nr IV/24/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomościOpublikował: Marcin Gaszek
Publikacja dnia: 12.08.2015
Podpisał: Marcin Gaszek
Dokument z dnia: 12.08.2015
Dokument oglądany razy: 2 672