bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR V/25/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 28 października 2015 r. w sprawie odwołania i powołania członka Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”

UCHWAŁA NR V/26/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

UCHWAŁA NR V/27/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku „EKO SIÓDEMKA” nr III/13/2013 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

UCHWAŁA NR V/28/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 28 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR V/29/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2016 oraz terminów jej wnoszenia

UCHWAŁA NR V/30/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 28 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi p. Katarzyny Szubińskiej na działalność Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymiOpublikował: Marcin Gaszek
Publikacja dnia: 11.12.2015
Podpisał: Marcin Gaszek
Dokument z dnia: 11.12.2015
Dokument oglądany razy: 1 883