bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

28 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/31/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2016

UCHWAŁA NR VI/32/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na lata 2016-2019

UCHWAŁA NR VI/33/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2015

 UCHWAŁA NR VI/34/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "Eko Siódemka" na lata 2015-2018

UCHWAŁA NR VI/35/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

UCHWAŁA NR VI/36/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie

UCHWAŁA NR VI/37/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnychOpublikował: Marcin Gaszek
Publikacja dnia: 23.02.2016
Podpisał: Marcin Gaszek
Dokument z dnia: 23.02.2016
Dokument oglądany razy: 2 206