bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.10.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: opinie rio 2017

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

2016

Uchwała Nr SO - 0955/8/1 Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” za 2015 rok

Uchwała Nr SO - 0954/4/1 /Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Międzygminnego Gmin „EKO SIÓDEMKA” sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami

Uchwała Nr SO - 0953/13/1 /Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Po z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Zw „Eko Siódemka” za pierwsze półrocze 2016 roku.

Uchwała SO - 0951/29/D/1/Ka/2016 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA"


2015

Uchwała Nr SO - 0957/5/1/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie: opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Eko Siódemka

Uchwała Nr SO - 0952/5/1/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 listopada 2015 r.w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Związku Międzygminnego Eko Siódemka na 2016 rok.

Uchwała Nr SO - 0953/3/1/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” za pierwsze półrocze 2015 roku.

 Uchwała Nr SO-0954/15/1/Ka/2015 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Międzygminnego Gmin "EKO SIÓDEMKA" sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami

Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA"


2014

Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"

Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na 2015 rok.

Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" za pierwsze półrocze 2014 r.

Uchwała Nr SO-0954/10/1Ka/2014 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Międzygminnego Gmin "EKO SIÓDEMKA" sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami

Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie : wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Związek Międzygminny Eko Siódemka


2013

Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA

Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA

Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA

Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA
Opublikował: Marcin Gaszek
Publikacja dnia: 18.10.2016
Podpisał: Marcin Gaszek
Dokument z dnia: 23.05.2013
Dokument oglądany razy: 1 886