bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

14 grudnia 2017 r.

uchwała nr XV/67/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” do Spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. poprzez nabycie udziału w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z.o.o.

uchwała nr XV/68/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Budowa i modernizacja Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją do Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

uchwała nr XV/69/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat wnoszonych przez gminy członkowskie na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz Instalacją do Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „EKOSIÓDEMKA”.

uchwała nr XV/70/2017 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2018.

uchwała nr XV/71/2017 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na lata 2018 -2021

uchwała nr XV/72/2017 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2017

uchwała nr XV/73/2017 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 14 grudnia 2017 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na lata 2017-2020Opublikował: Marcin Gaszek
Publikacja dnia: 26.01.2018
Podpisał: Marcin Gaszek
Dokument z dnia: 26.01.2018
Dokument oglądany razy: 1 022