bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

30 listopada 2018 r.

uchwała nr I/1/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”

uchwała nr I/2/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”

uchwała nr I/3/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”

uchwała nr I/4/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”

uchwała nr I/5/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”

uchwała nr I/6/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”

uchwała nr I/7/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2018

uchwała nr I/8/2018 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 30 listopada 2018 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na lata 2018 – 2021

uchwała nr I/9/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnychOpublikował: Marcin Gaszek
Publikacja dnia: 11.01.2019
Podpisał: Marcin Gaszek
Dokument z dnia: 11.01.2019
Dokument oglądany razy: 846