bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.04.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: uzupełnienie danych za 2019 i 2020 rok

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

Gminy powinny uzyskać następujące % poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych:

W roku 2013 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych : 20,23 % (gmina Cieszków: 14,52%)

W roku 2014 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych : 23,87 % (gmina Cieszków: 26,1%)

W roku 2015 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych : 30,82 % (gmina Cieszków:41,53%)

W roku 2016 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych : 25,54% % (gmina Cieszków: 28,29%)

W roku 2017 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych : 26,51%  (gmina Cieszków: 23,46%)

W roku 2018 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych : 32,51% (gmina Cieszków: 32,64%)


Dopuszczalne poziomy składowania odpadów komunalnych wyrażone w %

W roku 2013 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 8,84 % (gmina Cieszków: 83,31%)

W roku 2014 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”(z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 2,74 % (gmina Cieszków: 161,4%)

W roku 2015 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 2,86% (gmina Cieszków:43,46%)

W roku 2016 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 26,13% (gmina Cieszków: 5,45%)

W roku 2017 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 16,62 % (gmina Cieszków: 41,23 %)

W roku 2018 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 17,02 % (gmina Cieszków: 35,51%)


Zgodnie z rozporządzeniem MŚ z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2012 poz. 645) gminy powinny uzyskać następujące limity dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

W roku 2013 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych: 92,79 % (gmina Cieszków: ---)

W roku 2014 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych: 96,6% (gmina Cieszków: ---)

W roku 2015 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”(z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych: 100%  (gmina Cieszków: ---)

W roku 2016 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”(z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych: 97% (gmina Cieszków: ---)

W roku 2017 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”(z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych: 101,46% (zagospodarowaniu poddano odpady z roku poprzedniego) (gmina Cieszków: 100%)

W roku 2018 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”(z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych: 99,45% (gmina Cieszków: 100%)Opublikował: Marcin Gaszek
Publikacja dnia: 25.04.2019
Podpisał: Marcin Gaszek
Dokument z dnia: 02.07.2014
Dokument oglądany razy: 2 818