bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

22 luty 2019 r.

uchwała nr III/15/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2019

uchwała nr III/16/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 22 lutego 2019 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na lata 2019 – 2022

uchwała nr III/17/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”

uchwała nr III/18/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wykonania obowiązków wynikających z „Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami komunalnymi”

uchwała nr III/19/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnychOpublikował: Marcin Gaszek
Publikacja dnia: 10.05.2019
Podpisał: Marcin Gaszek
Dokument z dnia: 10.05.2019
Dokument oglądany razy: 692