bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.10.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta redakcyjna

Zamówienia z

2020

CIESZKÓW

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Zamówienie nr 2 udzielane w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do umowy :Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO
SIÓDEMKA – cz. I - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Cieszków. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamówienie nr 2 udzielane w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do umowy : Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA – cz. I - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Cieszków. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY nr 2 opublikowane w BZP dnia 24.09.2020

KOBYLIN

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Zamówienie nr 2 udzielane w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do umowy : Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO
SIÓDEMKA – cz. II - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kobylin. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamówienie nr 2 udzielane w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do umowy : Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA – cz. II - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kobylin. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY nr 2 opublikowane w BZP dnia 24.09.2020

ZDUNY

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Zamówienie nr 2 - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA – cz. V Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy ZDUNY. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamówienie nr 2 udzielane w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do umowy : Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA – cz. V - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zduny. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY nr 2 opublikowane w BZP dnia 24.09.2020
Opublikował: Marcin Gaszek
Publikacja dnia: 19.10.2020
Podpisał: Marcin Gaszek
Dokument z dnia: 07.09.2020
Dokument oglądany razy: 5 385