bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

21 marca 2022 r.

uchwała nr XXXII/114/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”

uchwała nr XXXII/115/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”

uchwała nr XXXII/116/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 21 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwała nr XXXII/117/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 21 marca 2022 r.w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w 2022 r.Opublikował: Marcin Gaszek
Publikacja dnia: 16.05.2022
Podpisał: Marcin Gaszek
Dokument z dnia: 16.05.2022
Dokument oglądany razy: 220