bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

11 czerwca 2013r.

Uchwała IV/16/2013 tryb prac nad projektem nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała 18/2013 w sprawie: budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego „EKO-SIÓDEMKA” na rok 2013

Uchwała IV/19/2013 w sprawie zmiany uchwały nr III/9/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała IV/20/2013 w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2013 Zgromadzenia Związku „EKO SIÓDEMKA” w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała IV/21/2013 w sprawie zmiany uchwały nr III/11/2013 Zgromadzenia Związku „EKO SIÓDEMKA” w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie

Uchwała IV/22/2013 w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2013 Zgromadzenia Związku „EKO SIÓDEMKA” z dnia 6 maja 2013r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała IV/23/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomościOpublikował: Ewa Obal
Publikacja dnia: 15.07.2013
Podpisał: Ewa Obal
Dokument z dnia: 18.06.2013
Dokument oglądany razy: 4 279