bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.10.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta redakcyjna

Archiwum

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - dot. obszaru terytorialnego gminy Cieszków. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy  nr: 112775-2013 (przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - dot. obszaru terytorialnego gminy Kobylin. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr: 112831-2013 (przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - dot. obszaru terytorialnego gminy Sulmierzyce. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr:112865-2013 (przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - dot. obszaru terytorialnego gminy Zduny. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr: 112897-2013 (przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante PL-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami 2013/S 116-198640 (Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi -Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Udzieleniezamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu) (przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - dot. obszaru terytorialnego Gminy Kobylin Numer ogłoszenia: 122661 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
(przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - dot. obszaru terytorialnego Gminy Cieszków Numer ogłoszenia: 122677 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
(przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - dot. obszaru terytorialnego Gminy Zduny Numer ogłoszenia: 122717 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013) (przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - dot. obszaru terytorialnego Miasta Sulmierzyce Numer ogłoszenia: 123727 - 2013; data zamieszczenia: 25.06.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PL-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami 2013/S 124-213289 (przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego
„EKO SIÓDEMKA”

Ogłoszenie o zamówieniu TED 2013/S 119-203765 (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Formularz cenowy (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Formularz oferty z załącznikami (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

  Formularz oferty z załącznikami (doc.) (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Załącznik A do SIWZ - OPZ (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Załącznik B do SIWZ - MAPY (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Załącznik C do SIWZ - PROJEKT UMOWY (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Załącznik D do SIWZ - Uchwały Zgromadzenia Związku (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Odpowiedzi na zapytania z dnia 11 07 2013 r

Odpowiedzi na zapytania z dn_ 11_07_13 r (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Zmiana treści SiWZ z dnia 24.07.2013 r

Poprawiony zał. nr 6 do SIWZ .doc (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Poprawiony zał. nr 6 do SIWZ .pdf (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Zmiana treści SIWZ z 24.07.13 r. .pdf (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”. (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”. (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)Opublikował: Ewa Obal
Publikacja dnia: 03.10.2013
Podpisał: Ewa Obal
Dokument z dnia: 14.06.2013
Dokument oglądany razy: 909