bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.01.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta redakcyjna

Przetargi

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" – teren gminy Cieszków

Zamówienie uzupełniające nr 2 do umowy: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - Cz. I Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmującego obszar terytorialny Gminy Cieszków( nr umowy GOA.272.1.2013 ) Numer ogłoszenia: 266085 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Polska-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami 2014/S 247-436542 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Formularz oferty z załącznikami

     Formularz oferty z załącznikami (.doc)

Formularz cenowy

Załącznik A do SIWZ (OPZ)

Załącznik B do SIWZ (Projekt umowy)

    Załącznik C do SIWZ (uchwały)


PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W KROTOSZYNIE

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2015 r. Numer ogłoszenia: 266059 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2015 r."

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2015 r Numer ogłoszenia: 256445 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Formularz oferty z zalacznikami

      Formularz oferty z zalacznikami

Zał A Opis przedmiotu zamówienia

Zał B Regulamin Schroniska

Zał C Projekt umowy

Zał D Wykaz środków trwałych
Opublikował: Marcin Gaszek
Publikacja dnia: 07.01.2015
Podpisał: Marcin Gaszek
Dokument z dnia: 18.10.2014
Dokument oglądany razy: 3 021