bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Archiwum - Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad zadaniem pn. Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego

2019

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniem pn. „Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA”. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi ( przeniesiono do archiwum dnia 16.08.2019 r.) 

 Informacja o wyborze najkorszystniejszej oferty ( przeniesiono do archiwum dnia 16.08.2019 r.)

 Protokół z otwarcia ofert z dnia 17.06.2019 r. ( przeniesiono do archiwum dnia 16.08.2019 r.) 

 Ogłoszenie nr 557275-N-2019 z dnia 2019-06-06 r. Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad zadaniem pn. Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenieZwiązku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi ( przeniesiono do archiwum dnia 16.08.2019 r.) 

 Część I: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego ( przeniesiono do archiwum dnia 16.08.2019 r.) 

 Część II: SIWZ Wzór umowy ( przeniesiono do archiwum dnia 16.08.2019 r.) 

 Część III: SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ( przeniesiono do archiwum dnia 16.08.2019 r.) 

 Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty. FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ( przeniesiono do archiwum dnia 16.08.2019 r.) 

 Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty. FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ( przeniesiono do archiwum dnia 16.08.2019 r.) 

Zał A Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy PSZOK( przeniesiono do archiwum dnia 16.08.2019r. ) 

2019

 Ogłoszenie BZP numer 510121261-N-2019 (przeniesiono do archiwum dnia 01.07.2019 r.)

Informacja o unieważnieniu postepowania (przeniesiono do archiwum dnia 01.07.2019 r.)

Protokół z otwarcia ofert w dn. 27.05.2019 r. - zbiorcze zestawienie ofert (przeniesiono do archiwum dnia 01.07.2019 r.)

Ogłoszenie nr 547937-N-2019 z dnia 2019-05-15 r.
Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad zadaniem pn. Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 01.07.2019 r.)

Część I: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego (przeniesiono do archiwum dnia 01.07.2019 r.)

Część II: SIWZ Wzór umowy (przeniesiono do archiwum dnia 01.07.2019 r.)

Część III: SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (przeniesiono do archiwum dnia 01.07.2019 r.)

Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty. FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (przeniesiono do archiwum dnia 01.07.2019 r.)

Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty. FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (przeniesiono do archiwum dnia 01.07.2019 r.)

Zał A Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy PSZOK (przeniesiono do archiwum dnia 01.07.2019 r.)
Opublikował: Marcin Gaszek
Publikacja dnia: 16.08.2019
Podpisał: Marcin Gaszek
Dokument z dnia: 01.07.2019
Dokument oglądany razy: 524