bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.12.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta redakcyjna

Przetargi

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" – teren gminy Cieszków

Polska-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami 2014/S 247-436542 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Formularz oferty z załącznikami

     Formularz oferty z załącznikami (.doc)

Formularz cenowy

Załącznik A do SIWZ (OPZ)

Załącznik B do SIWZ (Projekt umowy)

    Załącznik C do SIWZ (uchwały)


PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W KROTOSZYNIE

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2015 r Numer ogłoszenia: 256445 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Formularz oferty z zalacznikami

      Formularz oferty z zalacznikami

Zał A Opis przedmiotu zamówienia

Zał B Regulamin Schroniska

Zał C Projekt umowy

Zał D Wykaz środków trwałych


Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego
„EKO SIÓDEMKA”

Polska-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami 2014/S 247-436996 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Informacja o wyniku postepowania; dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA "

Ogłoszenie o zamówieniu TED 2014/S 201-355131

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Formularz cenowy

Formularz oferty z załącznikami

Formularz oferty z załącznikami (doc.)

Załącznik A do SIWZ - OPZ

Załącznik B do SIWZ - MAPA

Załącznik C do SIWZ - PROJEKT UMOWY

Załącznik D do SIWZ - Uchwały Zgromadzenia Związku
Opublikował: Marcin Gaszek
Publikacja dnia: 23.12.2014
Podpisał: Marcin Gaszek
Dokument z dnia: 18.10.2014
Dokument oglądany razy: 2 941