bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.04.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: przeniesienie do archiwum Cieszków

Archiwum

2016

Zamówienie uzupełniające nr 2 - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - cz. II Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Kobylin

  Numer ogłoszenia: 72646 - 2016; data zamieszczenia: 31.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 15.04.2016 r.)

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, Numer ogłoszenia: 63248 - 2016; data zamieszczenia: 21.03.2016 (przeniesiono do archiwum dnia 15.04.2016 r.)

Zamówienie uzupełniające nr 2 - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - cz. V Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Zduny

Numer ogłoszenia: 32743 - 2016; data zamieszczenia: 31.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 15.04.2016 r.)

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, Numer ogłoszenia 28849 - 2016; data zamieszczenia: 21.03.2016 (przeniesiono do archiwum dnia 15.04.2016 r.)

Zamówienie uzupełniające nr 2 - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" - cz. IV. Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Sulmierzyce

Numer ogłoszenia: 30365 - 2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum 11.04.2016 r.)

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, Numer ogłoszenia: 27823 - 2016; data zamieszczenia: 17.03.2016 (przeniesiono do archiwum 11.04.2016 r.)

Zamówienie uzupełniające nr 2 do umowy - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" Cz. I - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Cieszków

Numer ogłoszenia: 67170 - 2016; data zamieszczenia: 24.03.2016 , OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum 11.04.2016 r.)

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, Numer ogłoszenia: 60744 - 2016; data zamieszczenia: 17.03.2016 (przeniesiono do archiwum 11.04.2016 r.)

Zamówienie uzupełniające nr 2 – Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odwłaścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego „Eko Siódemka”– cz. III. Świadczenie usług odbioruodpadów komunalnych z terenu gminy Krotoszyn

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, 2016/S 060-102037 (przeniesiono do archiwum dnia 11.04.2016 r.)

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Polska-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami 2016/S 052-087706 (przeniesiono do archiwum dnia 11.04.2016 r.)

Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy : Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - Cz. III - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Krotoszyn

 Polska-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami 2015/S 252-461866 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (przeniesiono do archiwum dnia 14.01.2016 r.)

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości exante Polska-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami 2015/S 240-436185 (Usługi - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości exante - Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji) (przeniesiono do archiwum dnia 14.01.2016 r.)

Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy : Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA Cz. I - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Cieszków

 Numer ogłoszenia: 187491 - 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 12.01.2016 r.)

  Numer ogłoszenia: 184105 - 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 12.01.2016 r.)

Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy : Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA Cz. IV- Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulmierzyce

  Numer ogłoszenia: 187485 - 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  (przeniesiono do archiwum dnia 12.01.2016 r.)


Numer ogłoszenia: 184161 - 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 12.01.2016 r.)

Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy : Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - Cz. V - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zduny

 Numer ogłoszenia: 187497 - 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 05.01.2016 r.)

Numer ogłoszenia: 180301 - 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 05.01.2016 r.)

Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - Cz. II Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kobylin

Numer ogłoszenia: 187493 - 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 05.01.2016 r.)

Numer ogłoszenia: 180323 - 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 05.01.2016 r.)


2015

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" – teren gminy Cieszków

Polska-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami 2015/S 043-074721 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  (przeniesiono do archiwum dnia 18.03.2015)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (przeniesiono do archiwum dnia 18.03.2015)

Polska-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami 2014/S 247-436542 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 18.03.2015)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  (przeniesiono do archiwum dnia 18.03.2015)

Formularz oferty z załącznikami (przeniesiono do archiwum dnia 18.03.2015)

Formularz oferty z załącznikami (.doc)  (przeniesiono do archiwum dnia 18.03.2015)

Formularz cenowy (przeniesiono do archiwum dnia 18.03.2015)

Załącznik A do SIWZ (OPZ) (przeniesiono do archiwum dnia 18.03.2015)

Załącznik B do SIWZ (Projekt umowy)  (przeniesiono do archiwum dnia 18.03.2015)

Załącznik C do SIWZ (uchwały)   (przeniesiono do archiwum dnia 18.03.2015)

Zamówienie uzupełniające nr 2 do umowy: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - Cz. I Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmującego obszar terytorialny Gminy Cieszków

Numer ogłoszenia: 266085 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum do archiwum dnia 16.01.2015 r.)

Numer ogłoszenia: 262991 - 2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi (przeniesiono do archiwum do archiwum dnia 16.01.2015 r.)


Polska-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami 2014/S 247-436996 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi (przeniesiono do archiwum 07.01.2015 r.)

Informacja o wyniku postepowania; dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA " (przeniesiono do archiwum 07.01.2015 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu TED 2014/S 201-355131 (przeniesiono do archiwum 07.01.2015 r.)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (przeniesiono do archiwum 07.01.2015 r.)

Formularz cenowy (przeniesiono do archiwum 07.01.2015 r.)

Formularz oferty z załącznikami (przeniesiono do archiwum 07.01.2015 r.)

Formularz oferty z załącznikami (doc.) (przeniesiono do archiwum 07.01.2015 r.)

Załącznik A do SIWZ - OPZ (przeniesiono do archiwum 07.01.2015 r.)

Załącznik B do SIWZ - MAPA (przeniesiono do archiwum 07.01.2015 r.)

Załącznik C do SIWZ - PROJEKT UMOWY (przeniesiono do archiwum 07.01.2015 r.)

Załącznik D do SIWZ - Uchwały Zgromadzenia Związku (przeniesiono do archiwum 07.01.2015 r.)


2014

Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA Cz. V - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Sektora VII, obejmującego obszar terytorialny Gminy Zduny.Numer ogłoszenia: 242891 - 2014; data zamieszczenia: 24.11.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 16.12.2014)

Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA Cz. V - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmującego obszar terytorialny Gminy Zduny. Numer ogłoszenia: 233897 - 2014 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia16.12.2014)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA Cz. IV - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Sektora IV, obejmującego obszar terytorialny Gminy Sulmierzyce Numer ogłoszenia: 238579 - 2014; Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (przeniesiono do archiwum dnia 02.12.2014 r.)

Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA Cz. IV - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Sektora IV, obejmującego obszar terytorialny Gminy Sulmierzyce Numer ogłoszenia: 238579 - 2014; Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (przeniesiono do archiwum dnia 02.12.2014 r.)

Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA Cz. IV - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmującego obszar terytorialny Gminy Sulmierzyce. Numer ogłoszenia: 233887 - 2014 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY- Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 02.12.2014 r.)

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - Cz. I - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Sektora I, obejmującego obszar terytorialny Gminy Cieszków. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr: 223873 - 2014 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY- Usługi  (przeniesiono do archiwum dnia 02.12.2014 r.)

Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy : Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - Cz. I - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Sektora I, obejmującego obszar terytorialny Gminy Cieszków. Numer ogłoszenia: 228565 - 2014 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- Usługi  (przeniesiono do archiwum dnia 02.12.2014 r.)


2013

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - dot. obszaru terytorialnego gminy Cieszków. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy  nr: 112775-2013 (przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - dot. obszaru terytorialnego gminy Kobylin. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr: 112831-2013 (przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - dot. obszaru terytorialnego gminy Sulmierzyce. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr:112865-2013 (przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - dot. obszaru terytorialnego gminy Zduny. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr: 112897-2013 (przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante PL-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami 2013/S 116-198640 (Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi -Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Udzieleniezamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu) (przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - dot. obszaru terytorialnego Gminy Kobylin Numer ogłoszenia: 122661 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
(przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - dot. obszaru terytorialnego Gminy Cieszków Numer ogłoszenia: 122677 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
(przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - dot. obszaru terytorialnego Gminy Zduny Numer ogłoszenia: 122717 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013) (przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - dot. obszaru terytorialnego Miasta Sulmierzyce Numer ogłoszenia: 123727 - 2013; data zamieszczenia: 25.06.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PL-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami 2013/S 124-213289 (przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego
„EKO SIÓDEMKA”

Ogłoszenie o zamówieniu TED 2013/S 119-203765 (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Formularz cenowy (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Formularz oferty z załącznikami (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

  Formularz oferty z załącznikami (doc.) (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Załącznik A do SIWZ - OPZ (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Załącznik B do SIWZ - MAPY (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Załącznik C do SIWZ - PROJEKT UMOWY (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Załącznik D do SIWZ - Uchwały Zgromadzenia Związku (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Odpowiedzi na zapytania z dnia 11 07 2013 r

Odpowiedzi na zapytania z dn_ 11_07_13 r (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Zmiana treści SiWZ z dnia 24.07.2013 r

Poprawiony zał. nr 6 do SIWZ .doc (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Poprawiony zał. nr 6 do SIWZ .pdf (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Zmiana treści SIWZ z 24.07.13 r. .pdf (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”. (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”. (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)


PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W KROTOSZYNIE

2015

PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W KROTOSZYNIE w 2016 ROKU

 Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2016r. Numer ogłoszenia: 360630 - 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 15.01.2016r.)

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2016 r." (przeniesono do archiwum dnia 15.01.2016 r.)

 Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2016r. Numer ogłoszenia: 185693 - 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (przeniesiono do archiwum dnia 15.01.2016 r.)
 
Załącznik A do SIWZ opis przedmiotu zamówienia (przeniesiono do archiwum dnia 15.01.2016r.)

 Załącznik B do SIWZ Regulamin schroniska dla bezdomnych zwierzat (przeniesiono do archiwum dnia 15.01.2016 r.)

 Załącznik C do SIWZ Projekt umowy (przeniesiono do archiwum dnia 15.01.2016 r.)

 Załącznik D do SIWZ (wykaz środków trwałych) (przeniesiono do archiwum dnia 15.01.2016 r.)

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przeniesiono do archiwum dnia 15.01.2016 r.)

 Formularz oferty z zalacznikami (przeniesiono do archiwum dnia 15.01.2016 r.)

Formularz oferty z zalacznikami (.doc) (przeniesiono do archiwum dnia 15.01.2016 r.)


2014

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2015 r. Numer ogłoszenia: 266059 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum do archiwum dnia 16.01.2015 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2015 r." (przeniesiono do archiwum do archiwum dnia 16.01.2015 r.)

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2015 r Numer ogłoszenia: 256445 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI (przeniesiono do archiwum do archiwum dnia 16.01.2015 r.)

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) (przeniesiono do archiwum do archiwum dnia 16.01.2015 r.)

Formularz oferty z zalacznikami (przeniesiono do archiwum do archiwum dnia 16.01.2015 r.)

     Formularz oferty z zalacznikami (przeniesiono do archiwum do archiwum dnia 16.01.2015 r.)

Zał A Opis przedmiotu zamówienia (przeniesiono do archiwum do archiwum dnia 16.01.2015 r.)

Zał B Regulamin Schroniska (przeniesiono do archiwum do archiwum dnia 16.01.2015 r.)

Zał C Projekt umowy (przeniesiono do archiwum do archiwum dnia 16.01.2015 r.)

Zał D Wykaz środków trwałych (przeniesiono do archiwum do archiwum dnia 16.01.2015 r.)


2013

Ogłoszenie o zamówieniu nr 13485-2014 (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)

Formularz oferty z zalacznikami (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)

     Formularz oferty z zalacznikami (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)

Zał A Opis przedmiotu zamówienia (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)

Zał B Regulamin Schroniska (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)

Zał C Projekt umowy (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)

Zał D Wykaz środków trwałych (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)

zmiana treści SIWZ z 27.01.14 r. (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)

Zał A Opis przedmiotu zamówienia po poprawie (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)

Zał C Projekt umowy po zmianie (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn."Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie" (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)

Krotoszyn: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie. Numer ogłoszenia: 21395 - 2014; data zamieszczenia: 03.02.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)Opublikował: Marcin Gaszek
Publikacja dnia: 15.04.2016
Podpisał: Marcin Gaszek
Dokument z dnia: 14.06.2013
Dokument oglądany razy: 2 680